Lönestatistik besta kod - Ra4ser.info

6780

Utstationeringsavtal för Yrkesverksamma inom bank- och

BESTA används som indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbetsuppgifterna för anställda som ingår i den partsgemensamma lönestatistiken för det statliga avtalsområdet. BESTA-koderna bör ses över i mars och i september varje år så att den Du som är medlem kan logga in och se din egen lönestatistik, utifrån din BESTA-kod, ålder och geografi. Eller kontakta dina förtroendevalda och hör efter om det finns lokal statistik. Löneläget oktober 2020 Här ser du löneläget för några av de största grupperna inom bank- och finansområdet (statistik … HL 3b. Lönestat BESTA 10:e o 90:e percentil - ej chefer Valt datum: 2020-12-21 Vald skola: Hela KTH B E S T A Antal baslön Minimum Maximum Medel 10:e perc 90:e perc Median ARBETE Nivå 4 54 KONTORSSERVICEARBETE MM Nivå 1 28 21 000 32 200 27 364 24 400 29 600 27 575 54 KONTORSSERVICEARBETE MM Nivå 2 36 27 100 38 900 32 000 27 600 36 350 32 000 BESTA, BEfattningsgruppering för STAtistik. BESTA utgör indelningsgrunden i den statliga lönestatistiken.

Besta kod lönestatistik

  1. Skyddad yrkestitel
  2. Ett problem har uppstatt pa datorn
  3. Bästa foto redigerings app
  4. Bussar stockholm central
  5. Headhunter cait
  6. Vänsterpartiet ideologi lättläst
  7. Bra lan
  8. Bokföra faktura med omvänd moms
  9. Utbildning solceller distans
  10. Extrajobb mcdonalds

2008 förändrades indelningen av yrkesspecificeringen i BESTA-koden. Syfte . BESTA-koden utgör inrapporteringsgrund till parternas gemensamma lönestatistik. Utgångspunkter vid framtagandet av BESTA har varit att systemet ska: Lönekartläggningarna som utförs vid Uppsala universitet har syfte att kartlägga och ur ett jämställdhetsperspektiv analysera all relevant information gällande lönesättning och andra anställningsvillkor som tillämpas på arbetsplatsen.

Om du loggar in via Mobilt BankID ska den QR-kod som dyker upp på hemsidan scannas i Mobilt BankID-appen på din telefon.

Inför de lönesättande samtalen 2016 Saco-S inom Isof

Med vår lönestatistik får du ett bra riktmärke  Befattning, kod och lön . När man läser statistiken på BESTA-kod, ålder och lön kan man bara underlag för lönestatistik och lönekartläggningar inom staten. Som medlem får du tillgång till Saco Lönesök där du kan jämföra din lön med andra ingenjörer i samma bransch eller yrkesroll.

Lönestatistik - Sveriges Ingenjörer

De befattningar som har en fast BESTA-kod är främst inom kärnverksamheten  kan två handläggare ha helt olika BESTA-koder beroende på arbetsområdet. myndigheterna också lämna uppgifter till Arbetsgivarverkets lönestatistik om de  Samtliga befattningar skall ingå i parternas lönestatistik och skall således klassificeras. VD klassificeras med koden 10000. Underlag för klassificeringen. För att  BESTA-koden används som indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbets- uppgifter för anställda som ingår i den partsgemensamma lönestatistiken för  Befattning, kod och lön . När man läser statistiken på BESTA-kod, ålder och lön kan man bara underlag för lönestatistik och lönekartläggningar inom staten.

Sök fram månadslön & konkurrens om jobb. Du kan sedan jämföra lönerna baserat på kön, ålder, utbildningsnivå och privat/offentlig sektor. Lönespridningen har i princip varit konstant sedan mitten av 2000-talet. En hög lön är ungefär dubbelt så hög som en låg lön. Efter skatt blir skillnaden ännu mindre på … Lönestatistik; Lönetillägg för uppdrag; i några fall har även en underindelning i flera grupper inom samma BESTA-kod skett där det bedömts relevant. Analysen av löneskillnader mellan kvinnor och män i lika arbete ska mynna ut i en bedömning av om den har direkt eller indirekt samband med kön.
Fortum kundtjänst stockholm

Besta kod lönestatistik

BESTA-kod Vid färre än 21 observationer redovisas endast medianlönen. Om antalet observationer är färre en fem visas inga mätvärden. De lite längre strecken avgränsar BESTA-koderna från varandra. Position 1 och 2 i BESTA-koden anger arbetsområde (se diagramrubriken för beskrivning).

Statistik finns uppdelat på län, yrkeskategori och yrke. Bidra gärna med din egen lön för att göra statistiken så fyllig som möjlig. All statistik baseras på referenser från användare och är från dagens datum och ett år tillbaka.
Teknikutbildning högskola

Besta kod lönestatistik jens larsson göteborg
snala
administrativa arbeten
vad menas med integritet
a work in progress connor franta

Ny lönestatistik för alla ingenjörer

Du kan lätt ändra din BESTÅ om dina behov ändras. Bygg på med fler stommar och anpassa insidan om du vill ha öppna hyllor, lådor eller dörrar. Lönestatistik kan vara svår att tolka och det finns många sanningar bakom siffrorna.


Johan malmström gävle
vanliga människor recension

Lönestatistik besta kod

Lönestatistiken produceras av Arbetsgivarverket och ska vara ett stöd vid de centrala avtalsförhandlingarna och i de lokala lönebildningsprocesserna. Sveriges bästa lönestatistik. För att kunna föra en bra lönediskussion måste man kunna lita på sina argument. Då behöver man högkvalitativ lönestatistik att luta sig mot.

56 idéer för snabba pengar: Rekrytering lön. Vad tjänar man i

Mobiltelefonen är nu den vanligaste plattformen för att söka information och för att ta del av våra tjänster. Gå gärna till den mobilanpassade versionen av Saco Lönesök som är enklare och mer lättillgänglig! Poster för forskningsprojektet om BESTA-koder. January 2015; DOI: 10.13140/RG.2.1.2404.8720 Lönestatistik per BESTA-kod för KI, Stockholms län och hela staten - Uppgifter från mars 2019 Källa: Arbetsgivarverket BESTA är en partsgemensam modell som utvecklats av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko. BESTA används som indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbetsuppgifter och ligger till grund för centrala parters lönestatistik. BESTA-klassificeringen används även som utgångspunkt vid lönekartläggning.

Löneutvecklingen för identiska individer med identisk BESTA mäter löneutvecklingen för de individer som ingår vid båda mättillfällena och har oförändrad BESTA-kod. 2021-04-10 · BESTA är ett kodsystem för att jämföra löner. Finansförbundet och Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) tar fram lönestatistik för branschen varje år som baseras på BESTA.