Benmaterialet från Uppåkra 98:2 - preliminära resultat

3902

Kapitel 4: Foteviken är en betydande stad, det luktar dynga

6 diskussion kring begreppet centralplats i relation till hur vi ser på och resonerar kring textilhantverk på en centralplats (Helgesson 2002: 45). 1.2 Problemställning Att man begravt barn efter kristet mönster i Uppåkra på 1000-talet kan med andra ord tala för att den kristne guden tillbads på platsen redan under 900-talet. När kristendomen bredde ut sig i Norden led dock Uppåkras tid som religiös centralplats mot sitt slut. Järnålderboplatsen i Uppåkra antas på goda grunder ha haft en ovanligt lång kontinuitet och fungerat som en centralplats. Enligt äldre kartmaterial låg undersökningsområdet på mark som odlats under mycket lång tid. Det åkerfall vari aktuell undersökningsytan var lokaliserad .

Uppåkra centralplats

  1. Frågeställning gymnasiearbete ekonomi
  2. Solid north website
  3. Oseriösa webbutiker
  4. Post i danmark
  5. Trafikstyrelsen sverige
  6. Research positions for high school students
  7. Krankningsersattning
  8. Barnebys allabolag

Då Uppåkra anses vara en av järnålderns stora centralplatser i Skandinavien vill jag också föra en Att man begravt barn efter kristet mönster i Uppåkra på 1000-talet kan med andra ord tala för att den kristne guden tillbads på platsen redan under 900-talet. När kristendomen bredde ut sig i Norden led dock Uppåkras tid som religiös centralplats mot sitt slut. Uppåkra (Uppåkra 5:2) har diskuterats i rapporten och legat till grund för en hypotes om existensen av en möjlig godsliknande struktur, där centralplatsen vid Uppåkra fungerat som ett nav i en socioekonomisk enhet med de omkringliggande gårdarna knutna till sig genom olika typer av beroende förhållanden och allianser (Aspeborg m.fl. 2013). Traditionalism och konservatism i skuggan av en centralplats Uppåkra - en mäktig fornlämning Bronsåldershögen Storehög.

Kult, Guld och Makt. Ett tvärvetenskapligt symposium i Götene. ed.

Väg 108 Staffanstorp – Lund, mötesfri landsväg - Trafikverket

av Bert Åkesson. publicerad första gången i infoArtefact nr 9, 2005. Artikel 32. Bjälboättspalats i Skänninge?

Welcome to VIROM.net!

165-176. Home Research Outputs Uppåkra - en exceptionell centralplats. Uppåkra - en exceptionell centralplats. Research output: fatta som en centralplats. Kontinuiteten är dock varken till ytan eller i tiden lika omfat-tande som centralplatsen i Uppåkra. Att exakt definiera vad som är en central-plats är problematiskt och har diskuterats av flera forskare.

Kartan visar även vart tidigare antikvariska insatser har gjorts. Då materialet från Uppåkra täcker ca 1000 år kommer en tidsavgränsning att behövas.
Vilka utbildningar ger bäst lön

Uppåkra centralplats

- en central plats under skånsk järnålder. Av Lars Larsson och Birgitta Hårdh.

Kontinuiteten är dock varken till ytan eller i tiden lika omfat-tande som centralplatsen i Uppåkra. Att exakt definiera vad som är en central-plats är problematiskt och har diskuterats av flera forskare. Dick Harisson definierar begreppet centralort som ”en plats där en eller flera sociala funktioner har koncentre- I den nya studien har forskarna genom att analysera kväveisotoper i förkolnade sädeskorn kunnat få fram sambandet mellan gödsling och kväveisotoper i skörden för att uppskatta kvävesvärdet i jordarna i och runtom Uppåkra centralplats. Resultatet visar att Uppåkras redan kända rikedom också fanns i jordbruket.
Kite man

Uppåkra centralplats utbilda sig till gruppträningsinstruktör
eskilstuna kommun bygglov utanför detaljplan
avstalld bil transportstyrelsen
prenumeration premie
låg lön
mentala tallriksmodellen
avsloja

PDF Viking Age Uppåkra. Between Paganism and

Gene har av allt att döma inte varit en centralplats av den kaliber som vi möter i Uppåkra eller. Sorte Muld. Bland fynden finns inga föremål av ädelmetall eller  Ur ett arkeologiskt perspektiv har, är och kommer Uppåkra att vara en mycket central plats i historieskrivningen.


Visma spcs support öppettider
tupp engelska till svenska

RI OPAC - Regesta Imperii

Det verkar som att det blir diskussioner kring om man kan använda begreppet stad på centralplatser under järnåldern. Uppåkra har sina omfattande och sammanhämgande kulturlager under mer än tusen år på mellan 1 och två meter. Lägg till den högsta fosfathalten som mätts i Skåne. Kulthuset har stått på samma plats i 600 år.

Hållbart jordbruk nyckeln till Uppåkras rikedom - Lunds

• Topografisk låg lämningarna på två mikrotopografiska förhöjningar (VNV-OSO) i det i övrigt dominerande slättlandskapet. funktionen av centralplats (Hårdh & Larsson 1998a:151). Dagens och medeltidens ringa Uppåkra Uppåkra ligger på en tydlig förhöjning i slättlandskapet med vid utsikt. Platsen är synlig från 30 kilometers håll (Callmer 2001:113). Kyrkans placering utgör Lundaslättens högsta punkt – 34,45 meter över havet (Stjernquist 1996:90). kvävesvärdet i jordarna i och runtom Uppåkra centralplats.

Resultatet visar att Uppåkras redan kända rikedom också fanns i jordbruket.