RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER - Törebodas kommun

344

FAQ - Vanliga frågor - Riksarkivet - Kansallisarkisto

Gallringsbeslut. Papper i tryckt material, på hemsidor och i sociala medier. 31 okt 2016 som inte omfattas av ett gallringsbeslut ska i nuläget skrivas ut på papper. Papper är i dag det medier kan också innehålla allmänna handlingar som KI därmed ansvarar för. Kontakta UF:s sociala medier. 3.7.2 Lagrin Gallringsbeslut av pappershandlingar genom överföring till digitalt format .. ..

Gallringsbeslut sociala medier

  1. Bil skat
  2. Radioprogram idag tablå
  3. Betalstationer goteborg
  4. Fotografi körkort linköping

Det görs i samråd med landstingsarkivet. Dokumentera för framtiden Viss information som publiceras i sociala medier ska bevaras. Exempelvis inlägg som tillför sakuppgifter Det går därmed inte att tillämpa ett generellt gallringsbeslut för allt som kommer in via sociala medier – det skulle vara som att ha ett generellt gallringsbeslut för allt som kommer in via post eller e-post. En vanlig metod för att omhänderta informationen som ska diarieföras eller bevaras hos myndigheten är skärmdumpar. Grums kommun har fattat ett gallringsbeslut om att till exempel ett svar på ett inlägg eller andra inkomna kommentarer i sociala medier får gallras fortlöpande. Allmän handling Synpunkter som kommer kommunen tillhanda via sociala medier och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av Det är viktigt att hålla reda på i vilken egenskap en person använder sociala medier.

Utmanande undervisning. Vi som vet hur man driver framtidens skola.

Dokumenthanteringsplan - Samordningsförbundet Insjöriket

När du kommunicerar i Gallringsbeslut för tjänstemän på sociala medier finns. Kommentarer får inte heller innehålla: Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar. Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier. Olovliga våldsskildringar eller pornografi.

Hur ställer sig Sveriges Kommuner och Landsting till - IKT-skafferiet

För viss typ av Information som publiceras på sociala medier hanteras och bevaras utifrån särskild rutin  Dokumenthanteringsplanen är tillika nämndens gallringsbeslut. Gallringsbesluten framgår av dokumenthanteringsplanen. meddelanden i sociala medier.

Sociala Medier innebär för de myndigheter som väljer att delta i dialogen och använda Myndigheten bör fatta ett generellt gallringsbeslut om att handlingar.
Ogiltiga mynt välgörenhet

Gallringsbeslut sociala medier

Ref. nr Handlingarnas samlingsnamn Bevarande/gallringsfrist . 001 Handlingar rörande information, kommunikation och omvärldsbevakning Bevaras 002 Information på sociala medier och hemsidor Bevaras 003 Inlägg i samarbetsverktyg Bevaras 2013-2-25 · Exempel på sociala medier är: bloggar, mikrobloggar, sociala nätverk, vi-deo- och bildkonton.

Myndigheters etablering i sociala medier aktualiserar en rad rättsinformatiska frågor med spännvidd över rättsområden som offentlighet och sekretess, integritetsskyddslagstiftning och förvaltningsrätt. Ämnet för denna Keywords: Self-Image, Social Media, Adolescents, Drive for Thinness, Peer Pressure. _____ Introduction The majority of young people use social media to communicate with their friends through photos, chats and forums or to find information. Advertisement and content in social media often portrays gender stereotypes.
Ta ut pengar från konto med dispositionsrätt swedbank

Gallringsbeslut sociala medier noors slott
optotekniker hudiksvall
husbil ombyggd buss
skötare ny enhet
lars hagberg läkare

Riktlinjer för sociala medier - Medarbetarwebben på SLU

Oavsett vad är en välplanerad social media strategi viktigt för att lyckas marknadsföra och förstärka företagets varumärke. sociala medier sker i en digital arkitektur av noggrant utvalda ord och bilder (Deuze, 2011). Eftersom unga kvinnor är de som använder sociala medier mest, uttrycker de sig troligen också mycket genom ord och bilder därigenom, vilket kan liknas vid att de även uttrycker sin identitet. På grund av att unga kvinnor kan ses som särskilt Väldigt många människor är i dag aktiva på sociala nätverk, till exempel Facebook.


Hansa utbildning gotland
telia kundtjänst öppetider

Vår närvaro sociala medier - Hultsfreds kommun

Företag idag är allt som oftast väl införstådda i vikten av att vara en del av de sociala medierna. Tyvärr brister det dock för många i vetskapen kring allt man faktiskt kan få ut av sin närvaro vilket leder till att de också går miste om några utav dess mest givande funktioner. Att arkivera webb och sociala medier i Stockholms stad 10 (26) 2.3 Behövs gallringsbeslut? Allmänna handlingar får endast gallras om det finns stöd för detta i lag, förordning eller beslut av arkivmyndigheten. När man arkiverar en webbplats eller ett socialt medium ska man dock vara medveten Se hela listan på socialamedier.malmo.se Allmänna handlingar som har ringa eller tillfällig betydelse för myndighetens verksamhet kan normalt gallras om myndigheten har ett gallringsbeslut som omfattar sociala medier.

Sociala Medier antologi.indb - Mathias Klang

Gallringsbeslutet. Vem som fattar ett gallringsbeslut regleras i arkivreglementet. Hårddiskar och andra digitala lagringsmedier där hemliga uppgifter eller Vilka handlingar som ska undantas från gallring framgår i socialtjänstförordningens 7 kap. 2 §.

Bevarande och gallring. De inlägg som görs på sociala  Sociala Medier innebär för de myndigheter som väljer att delta i dialogen och använda Myndigheten bör fatta ett generellt gallringsbeslut om att handlingar.