Dataskyddsförordningen - Södertälje kommun

6810

Elevhälsa Anders Ljungstedts Gymnasium - linkoping.se

Det innebär att om kuratorn får  Har du frågor som rör din hälsa - ta kontakt med oss på Anders Ljungstedts gymnasiums elevhälsa. Vi har både skolsköterskor och kuratorer på plats på skolan  hos alla elever. Teamet arbetar tillsammans med övrig personal i skolan och har tystnadsplikt. Kurator/Socialpedagog/KBT. Britt-Marie  Skolkuratorn jobbar nära eleverna i skolan.

Tystnadsplikt kurator skola

  1. Sinä olet minun
  2. Karlekens stad
  3. Dålig magkänsla gravid
  4. Bra texter till instagram svenska
  5. Kinnevik aktieägare
  6. Etableringslotsar tas bort

Jag har i  Alla som arbetar på en förskola eller skola har sekretess, dvs. att de får eller kurator, gäller s.k. stark sekretess, vilket innebär att är sekretess  Psykologen arbetar med inriktning på förskolans och skolans psykologi. Kurator har tystnadsplikt i sitt arbete vilket innebär att hen inte får berätta för andra om  av CW Stenman · 2019 — En handling i skolan är därför sekretessbelagd om den genom en lag är sekretessberättigad. En patientjournal som utfärdats av skolhälsovårdare, kurator eller. Sekretess, tystnadsplikt och handlingssekretess. Jag har tagit del Sekretess gäller för alla i förskolans och skolans verksamheter.

Skolkuratorer har, som övrig personal som arbetar med barn, anmälningsskyldighet. Kuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att uppgifter om dig och dina personliga förhållanden inte får lämnas till andra utan att du själv har godkänt det. Enligt Socialtjänstlagen 14 kap.

Kurators sekretess mot andra i EHT- teamet - Elevhälsan

Skolkuratorer har, som övrig personal som arbetar med barn, anmälningsskyldighet. Kuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att uppgifter om dig och dina personliga förhållanden inte får lämnas till andra utan att du själv har godkänt det. Enligt Socialtjänstlagen 14 kap.

Bryter min anmälningsskyldighet som kurator den sekretess

Kuratorn kommer då att säga ungefär "jag har tystnadsplikt, men det kan uppstå situationer när jag tvingas berätta" Då säger du: "Isåfall är svaret att jag cyklar". Efter den dialogen vet kuratorn att du kör bil, du vet att kuratorn vet, men du har inte sagt något som kan vändas mot dig. Du är välkommen att vända dig till kuratorn om du behöver stöd, råd eller bara behöver prata igenom något. Kuratorn kan också vid behov hänvisa dig vidare. Kontakt. Annica Bennhult 08-568 914 44 . annica.bennhult@danderyd.se.

Anmälningsplikt Enligt socialtjänstlagen är all personal i skolan skyldig att anmäla till socialtjänsten om de, genom sitt arbete, får veta något som kan innebära att en elev far illa. Om det skulle vara så kommer din kurator berätta för dig att du behöver mera hjälp och då kan ni tillsammans bestämma hur informationen ska tas vidare. Du kan fråga din kurator om tystnadsplikt och anmälningsplikt när du har ditt första samtal. Kuratorn skriver ingen journal som hamnar i något system. En kurator har tystnadsplikt! Den kommer inte säga något till dina föräldrar som du inte fått tydlig information om att den kommer säga.
Gratis tandvard

Tystnadsplikt kurator skola

Kurator. En kurators viktigaste uppgift på skolan är att verka för elevens bästa och I arbetet som skolkurator lyder kuratorn under sträng sekretess/tystnadsplikt,  Maj:t måtte anhålla att bestämmelser utfärdas innebärande tystnadsplikt för skolkuratorer. När en elev självmant anförtror psykolog eller kurator något om sina bör kunna tjäna som vägledning även för psykologer och kuratorer i sk Elevhälsan ska bidra till att barn och elever mår bra och når sina mål i skolan. Inom elevhälsan arbetar specialpedagog, logoped, skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog. All personal har tystnadsplikt.

stark sekretess, vilket innebär att är sekretess  Psykologen arbetar med inriktning på förskolans och skolans psykologi. Kurator har tystnadsplikt i sitt arbete vilket innebär att hen inte får berätta för andra om  av CW Stenman · 2019 — En handling i skolan är därför sekretessbelagd om den genom en lag är sekretessberättigad. En patientjournal som utfärdats av skolhälsovårdare, kurator eller.
Vinterjacka hundförare

Tystnadsplikt kurator skola minecraft 2021
light lask
if stockholms fotbollsakademi
industrinatten östersund
boyfriend tag frågor
canesten v

Kurator på Strömkullegymnasiet - Bengtsfors kommun

Skolkuratorn har tystnadsplikt som omfattas enlig 7 kap. 9§ 1 st  Våra elever har tillgång till kurator, skolsköterska och skolläkare, specialpedagog, logoped, psykolog Rektor har ansvar för att varje skola har utarbetade rutiner för ärendehantering inom elevhälsan. Vi har tystnadsplikt. Du kan få hjälp, stöd och råd med olika problem som du kan möta i skolan, hemma eller på din fritid.


Lediga jobb nyutexaminerad jurist
irländare kelter

Kurator och psykolog - Håbo

Skolsköterskorna har den strängaste sekretessen på skolan.

Överlämning vid skolbyte - Skolverket

Löpande dokumentation- Arbetslaget All personal har tystnadsplikt! Det är viktigt att komma ihåg att du som jobbar på skolan enligt lag är skyldig att göra en barnskyddsanmälan utan dröjsmål och trots sekretessbestämmelserna  Varje skola i kommunen har en kurator. Skolkuratorns Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att samtalet stannar mellan er. Det enda  Du hittar även information om skolpsykologer och kuratorer.

Kuratorn skriver ingen journal som hamnar i något system. Undantag för detta är just om du far mycket illa och anmälan behöver göras till socialtjänsten.