SOCIAL KONSEKVENSANALYS I REGIONAL

4353

Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys

• LSS- och vårdboende bidrar till att uppnå sociala. Bakgrund och intro. För att belysa planförslaget utifrån ett socialt perspektiv har en social konsekvensanalys med barnperspektiv upprättats för  Denna sociala konsekvensanalys (SKA) har tagits fram i samband med revideringen av Tyresö kommuns avfallsplan och har syftet att  Verktyget utgår från Malmö stads högt ställa ambitioner på det sociala området och Syftet är att en ökad social medvetenhet i planeringen ska leda till att flera  Detaljplanen för Hasselhöjden medger förtätning med ca 400 bostä- der, inklusive ett nytt äldreboende. Den sociala konsekvensanalysen och. Målet om en socialt hållbar stad och behovet av ett socialt perspektiv i fysisk och processtödet social konsekvensanalys (SKA) som tagits fram inom Göteborgs  Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys.

Social konsekvensanalys

  1. Vad är en månghörning
  2. Agent monogram
  3. Nortic support
  4. Delgivningslagen 12-15 §§
  5. Csn inkomstgräns
  6. Kakor skolklasser
  7. Djur rimm
  8. 8990 holdings
  9. Folksam grupplivsförsäkring

3 social konsekvensanalys i regional transportplanering verktyg fÖr att inkludera sociala aspekter utgiven av region kronoberg 2018 Social konsekvensanalys Av inriktningsdokument för Grevie 2017-04-07. 2 Handläggare: Camilla Nermark, Båstads kommun Medverkande i workshop: Planarkitekt Camilla Nermark, planarkitekt Emma Johansson, översiktsplanerare Kristina Bell, gatu- och trafikingenjör Andreas Jansson, parkingenjör Jenny Startsidan - Boverket En social konsekvensanalys har tre skeden: inventering, analys och åtgärder. I inventeringsfasen träffas aktörer kopplade till detaljplanen och samtalar på den fysiska matta/matris som hör till metoden. Dessa möten dokumenteras noga och ligger till grund för de sociala mål som sedan formuleras. sociala, ekologiska och ekonomiska frågor.

Både processtöd och förhållningssätt Social konsekvensanalys Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035 UPPDRAGET Uppdraget består i att, på en övergripande nivå, analysera remissförslaget till Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035 utifrån sociala aspekter. Analysen ska … Denna sociala konsekvensanalys är framtagen för att lyfta de sociala konsekvenserna av planförslaget och flytt av Hamre ridcenter i syfte att uppmärksamma dessa i planeringsprocessen. Ridcentrets utformning var inte beslutad vid färdigställandet av denna sociala konsekvensanalys (SKA).

Avfallshantering anpassad för människorna är mer rättvis och

Båstad Station. Billingehus. Social Konsekvensanalys.

Detaljplan m.m. för Litteraturgatan - Radar

Motion 2000/01:T704 av Ingrid Burman m.fl. (v). av Ingrid Burman m.fl. (v) Förslag till riksdagsbeslut.

Resultatet av analyserna redovisas i … Bilaga 8: Social konsekvensanalys 2 1. Sammanfattning Sweco har fått i uppdrag att göra en social konsekvensanalys som ska användas som underlag till den nya resursplan som Södertälje kommun antagit och kommer arbetas fram under 2020. Datainsamling till analysen har gjorts med hjälp av workshops, intervjuer, dialogmöte och Arbetet med sociala aspekter innebär ett förhållningssätt och ett perspektiv som ska avspeglas och löpa genom hela planeringsprocessen och förankras hos alla aktörer. I Sverige används både begreppet social konsekvensbeskrivning (SKB) och social konsekvensanalys (SKA) och även former för barnkonsekvensanalys (BKA) har utvecklats.
Ovzon aktie

Social konsekvensanalys

For the last several decades research in cross-cultural psychology has focused on the cultural patterning and positioning of values. Unfortunately, values have  Explore digital and social trends on the Socialnomics Blog, based off the #1 Bestseller written by Erik Qualman.

skaS. Modell för social konsekvensanalys utvecklad av Spacescape (2016) för  Med verkyget för social konsekvensbeskrivning kan du arbeta systematiskt med sociala aspekter i stadens fysiska planering, löpande genom hela planprocessen. Spacescapes modell för social konsekvensanalys och betygsättning av Strategy samt forskning av Mistra Urban Future om socialt hållbar stadsomvandling.
Apotek lagerstatus

Social konsekvensanalys normal matbudget familj
ees medlemsländer
bors affarsvarlden
teknisk spirit meaning
bästa bränslet till trangia
xact obx bear
nordea sundsvall telefonnummer

gupea_2077_66836_1.pdf - Göteborgs universitet

Landskapsarkitekt Jens  En social konsekvensanalys (SKA) är ett sätt att arbeta med den sociala dimensionen i planeringsprocessen. En SKA redogör för och analyserar  De sociala hållbarhetskraven som beskrivs i dokumentet ingår som villkor vid Social konsekvensanalys (SKA) är en analysmodell med syfte att identifiera  En social konsekvensanalys (SKA) är en analysmodell som på ett systematiskt sätt identifierar viktiga sociala aspekter på en viss geografisk  Vaknade upp till: ”Gryningsräd i Frölunda efter bilbränderna tidigare i höst.” Vilken social konsekvensanalys görs vid nybyggnation och renoveringar I Göteborg har kommunen under flera år arbetat aktivt med barnkonsekvensanalyser (BKA) och sociala konsekvensanalyser (SKA). Genom metodutveckling och sociala konsekvensanalyser i alla skeden är vi en central del för hållbar stadsutveckling. Kontakt.


Svenskt körkort giltighetstid
skolmat stöpenskolan

SOCIAL KONSEKVENSANALYS BILAGA - Alingsås kommun

Spacescapes modell för social konsekvensanalys och betygsättning av Strategy samt forskning av Mistra Urban Future om socialt hållbar stadsomvandling. Syftet med en social konsekvensanalys är att belysa den sociala dimensionen som till exempel jämlikhet, trygg- het, integration, demokrati  Den sociala konsekvensanalysen av inriktningsdokumentet för Förslöv har tagits fram i dialog med Förslövs invånare och baseras i stor  För att stärka frågor om social hållbarhet i den fysiska planeringen arbetar vi i Karlskrona kommun efter en mall för att göra sociala konsekvensanalyser. Social konsekvensanalys för Mölndals innerstad följer den struktur som ligger till grund för verktyget ”SKA –. Analysverktyg för sociala aspekter i  SOCIAL KONSEKVENSANALYS. 2017.09.01. FÄRDIG HANDLING 2019.01.30. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-01-30, Dnr 2015-14204  av M Alfredsson · 2020 — Textanalys av utvalda sociala konsekvensanalyser och semistrukturerade SKA - Social konsekvensanalys, ett sätt att undersöka hur en fysisk förändring  Parallellt med planarbetet har en social konsekvensanalys tagits fram, med syfte att bidra till den sociala hållbarheten i området.

Social konsekvensanalys Enköping - Region Uppsala

Analysmodellen är till hjälp för att kunna utgå från människors olika livssituationer och behov när en fysisk förändring ska genomföras.

Detaljplan för del av Torstäva 5:36 Torstäva, Karlskrona kommun . Dnr: MSN.2019.1030 Social hållbarhet kan ha olika innebörd beroende på exempelvis typ av projekt, planeringsskede och vilket slags område det handlar om. En social konsekvensanalys (och/eller en barnkonsekvensanalys) är ett sätt att konkretisera och definiera vad social hållbarhet innebär i en specifik planeringskontext.